Ormarić za prvu pomoć

Ormarić za prvu pomoć

Ormarić za prvu pomoć izrađen je od kvalitetnog čeličnog lima i elektrostatički je plastificiran. Opremljen je sa jednom policom, a zaključavanje je cilindričnom bravicom.

 • Uredbe zakona
 • Apoteka tip 1
 • Apoteka tip 2
 • Pitanja i odgovori

U skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu (Službeni glasnik broj 101, 21.11.2005. godine) svaka radna organizacija je u obavezi da poseduje komplete sanitetskog materijala za pružanje prve pomoći i to detaljno definisano.

Organizacije ili radilišta koji imaju više od 50 zaposlenih potrebno je da poseduju po jednu Apoteka tip 2 na svakih 50 zaposlenih radnika. Takođe uz svaku Apoteku tip 2 potrebno je imati jedan rezervni sadržaj tip 2, kao i udlage za prvu pomoć (2 kom 100 cm x 10 cm i 2 kom 50 cm x 10 cm).

Ako se u krugu organizacije odnosno radilišta, nalazi zdravstvena stanica ili druga zdravstvena organizacija, umesto ormarića, postaviće se torba od kože ili nepromočivog jakog platna snabdevena sanitetskim materijalom.


KOMPLETI ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI PO UREDBI VLADE SRBIJE

Na osnovu Zakona o vanrednim situacijama Sl. Gl. RS 111 / 09 i čl.42 stav 1 Zakona o Vladi, Vlada je donela i Uredbu o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu , uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća Sl.Glasnik RS br.3 od 24.01.2011god. a namenjeno je organizacijama i predvidjeno je da

 1. Komplet za PP TIP 1 poseduju organizacije do 20 zaposlenih
 2. Komplet za PP TIP 2 poseduju organizacije od 20 do 100 zaposlenih

Na zatvorenim javnim mestima predvidjeno je da na svakih 150 osoba koje mogu da privremeno borave u tom prostoru, treba da se nalazi po jedan komplet prve pomoći TIP2.

Predviđeno je da se utrošeni materijal mora odmah nadopuniti drugim odgovarajućim materijalom. Radi toga preduzeća su u obavezi da imaju u rezervi najmanje dvostruku količinu sanitetskog materijala – rezervni sadržaj. Ako je preduzeće udaljeno preko 50km od najbližeg mesta snabdevanja sanitetskim materijalom, onda je obaveza da se u rezervi poseduje trostruka količina tog materijala.Na ormarićima moraju biti naznačeni adresa i broj telefona najbližeg lekara i zdravstvene ustanove.Takođe, na ormarićima treba da budu napisana i imena radnika osposobljenih i određenih za pružanje prve pomoći kao referenta zaštite na radu koji se obavezno obaveštava o svakoj povredi na radu. Ormarić za prvu pomoć mora biti smešten na vidnom i pristupačnom mestu.

Organizacije ili radilišta na kojima je zaposleno do 10 radnika treba da poseduju:

 • Apoteka tip 1
 • Osnovni sadržaj za Apoteku tip 1
 • Rezervni sadržaj za Apoteku tip 1

Organizacije ili radilišta sa više od 10 zaposlenih radnika, potrebno je da poseduju:

 • Apoteka tip 2
 • Osnovni sadržaj tip 2
 • Rezervni sadržaj tip 2
 • Udlage za pp 100cmx 10cm
 • Udlage za pp 50cmx10cm

Prema pravilniku o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i organizovanju službe spasavanja u slučaju nezgode na radu.Službeni list SFRJ br. 21 od 11.05.1971. god. član 7.

Sadržaj ormarića TIP 1

Zavoj za PP sterilni tip 0 1 kom.
Zavoj za PP sterilni tip 1 1 kom.
Zavoj za PP sterilni tip 2 1 kom.
Vata 50g 1 kom.
SETAFIX 2cm x 1cm 1 kom.
Pinceta manja 1 kom.
Makaze sa zavrnutim vrhom 1 kom.
SANIPLAST 4cm x 10cm 2 kom.
KALIKO zavoj U.R. 6 x 5 2 kom.
Gumeno crevo za podvezivanje 1 kom.
Alkohol 70% 100ml 1 kom.
Ormarić metalni 1 kom.
Spisak materijala 1 kom.

Sadržaj rezervnog punjenja TIP 1

Zavoj za PP sterilni tip 0 1 kom.
Zavoj za PP sterilni tip 1 1 kom.
Zavoj za PP sterilni tip 2 1 kom.
Vata 50g 1 kom.
SETAFIX 2cm x 1cm 1 kom.
SANIPLAST 4cm x 10cm 2 kom.
KALIKO zavoj U.R. 6 x 5 2 kom.
Alkohol 70% 100ml 1 kom.
Spisak materijala 1 kom.

Sadržaj osnovnog punjenja TIP 1

Zavoj za PP sterilni tip 0 1 kom.
Zavoj za PP sterilni tip 1 1 kom.
Zavoj za PP sterilni tip 2 1 kom.
Vata 50g 1 kom.
SETAFIX 2cm x 1cm 1 kom.
Pinceta manja 1 kom.
Makaze sa zavrnutim vrhom 1 kom.
SANIPLAST 4cm x 10cm 2 kom.
KALIKO zavoj U.R. 6 x 5 2 kom.
Gumeno crevo za podvezivanje 1 kom.
Alkohol 70% 100ml 1 kom.
Spisak materijala 1 kom.

Namenjen je organizacijama ili radilištima sa više od 10 zaposlenih, s tim da je potrebna jedan ormarić za prvu pomoć TS-2 na svakih 50 zaposlenih.Takođe, uz svaki ormarić TS - 2 se moraju nalaziti i 4 komada vatiranih udlaga po Krameru za prelom kostiju.Prema Pravilniku o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i organizovanju službe spasavanja u slučaju nezgode na radu. Službeni list SFRJ br. 21 od 11.05.1971 god. član 8.

Sadržaj ormarića TIP 2

KALIKO zavoj 8 x 5 4 kom.
SETAFIX 1 x 1 1 kom.
SETAFIX 2 x 1 1 kom.
Zavoj za PP sterilni tip 0 5 kom.
Zavoj za PP sterilni tip 2 5 kom.
Trougle marame 2 kom.
Igle sigurnice 2 kom.
Vata 50g 1 kom.
Vata 100g 1 kom.
Kožni naprstak 6 kom.
Makaze sa zavrnutim vrhom 1 kom.
Gumeno crevo za podvezivanje 1 kom.
Pinceta manja 1 kom.
SANIPLAST 4 x 10 2 kom.
Alkohol 70% 100ml 1 kom.
Ormarić limeni 1 kom.
Spisak materijala 1 kom.

Sadržaj ormarića TIP 1

KALIKO zavoj 8 x 5 4 kom.
SETAFIX 1 x 1 1 kom.
SETAFIX 2 x 1 1 kom.
Zavoj za PP sterilni tip 0 5 kom.
Zavoj za PP sterilni tip 2 5 kom.
Trougle marame 2 kom.
Igle sigurnice 4 kom.
Vata 50g 1 kom.
Vata 100g 1 kom.
Kožni naprstak 6 kom.
SANIPLAST 4 x 10 2 kom.
Alkohol 70% 100ml 1 kom.
Spisak materijala 1 kom.

Sadržaj ormarića TIP 1

KALIKO zavoj 8 x 5 4 kom.
SETAFIX 1 x 1 1 kom.
SETAFIX 2 x 1 1 kon.
Zavoj za PP sterilni tip 0 5 kom.
Zavoj za PP sterilni tip 2 5 kom.
Trougle marame 2 kom.
Igle sigurnice 2 kom.
Vata 50g 1 kom.
Vata 100g 1 kom.
Kožni naprstak 5 kom.
Makaze sa zavrnutim vrhom 1 kom.
Gumeno crevo za podvezivanje 1 kom.
Pinceta manja kom.
SANIPLAST 4 x 10 2 kom.
Alkohol 70% 100ml 1 kom.
Spisak materijala 1 kom.

Kako organizovati obuku za zaposlene iz oblasti pružanja prve pomoći?

Obuka se može održati interno, ako deo zaposlenih već poseduje dovoljnu stručnost. Dodatno, Crveni krst Srbije vrši obuku za pružanje prve pomoći. Obuka traje 6 sati (1 do 2 dana). Časovi su praktični, uz obezbeđen sanitetski materijal, pomoćna sredstva i DVD za svakog polaznika. Po završenoj obuci svi polaznici dobijaju sertifikate Crvenog krsta. Broj telefona Crvenog krsta Srbije za pitanja o obuci je 011/30-45-225, a kontakt osoba je gospodin Dragan Bilalević. Lokacija je na Konjarniku, Ljermontova 24, Beograd. Detaljnije o postupku

Ako Vam je potreban tekst zakona koji reguliše bezbednost zaposlenih

Oblast bezbednosti zaposlenih reguliše Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. Kompletan tekst zakona i propratne komentare izdaje “Poslovni Biro” d.o.o. iz Beograda. Naziv knjige je 'Komentar zakona o bezbednosti i zdravlju na radu'. Sadrži preko 500 strana detaljnih objašnjenja i saveta u vezi sa primenom ovog zakona. Knjiga se može naručiti direktno od izdavača. Kontakt telefon je 011/23-22-027

Kako obezbediti komplete PRVE POMOĆI usklađene sa zakonom?

Jugolek - FM je jedna od retkih kompanija koja danas nudi komplete PRVE POMOĆI u potpunosti usklađene sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu. Svaki komplet dolazi u limenom ormariću, sa bravom i ključem. Uz ormarić dolazi i nalepnica sa praznim poljima na kojoj se ispisuju obavezne informacije o odgovornom licu i najbližoj zdravstvenoj ustanovi.

Sadržaji ormarića su u celosti usklađeni sa spiskom na prethodnoj strani, definisanim po zakonu.

Naši partneri

Kontaktirajte nas

U slučaju da ste zainteresovani za neke naše proizvode ili usluge, slobodno nas možete kontaktirati. Odgovorićemo vam u što kraćem roku.