Ormarić za prvu pomoć

Ormarić za prvu pomoć

Ormarić za prvu pomoć izrađen je od kvalitetnog čeličnog lima i elektrostatički je plastificiran. Opremljen je sa jednom policom, a zaključavanje je cilindričnom bravicom.

  • Ormarić (zakon o BZR)
  • Elementarne nepogode (komplet PP)
  • Pitanja i odgovori

Na osnovu člana 15. stav 4. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu Sl. Gl. RS br. 101/2005 i 91/2015 a prema Pravilniku o načinu prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja  zaposlenih za pružanje prve pomoći (Sl. Gl. RS br. 109/2016 član 8.), (ormarić, torbica, dopuna) koji je stupio na snagu 7. 1. 2017. godine, sva Pravna lica na teritoriji Srbije su u obavezi da poseduju komplet za pružanje prve pomoći u formi ormarića i prenosivih torbica.

Broj kompleta prve pomoći koje je potrebno nabaviti prema broju zaposlenih:

•Za poslovne lokacije do 20 zaposlenih 1 komplet za prvu pomoć

•Za poslovne lokacije od 20 do 100 zaposlenih 2 kompleta za prvu pomoć

•Na svakih narednih 100 zaposlenih po još jedan komplet

Sadržaj kompleta

Metalni zidni ormarić sa dva ključa 1 kom.
Sterilna kompresa od gaze 10cm X 10cm 5 kom.
Sterilna gaza 1/4m pojedinačno pakovanje 80cm X 25cm 5 kom.
Sterilna gaza 1/2m pojedinačno pakovanje 80cm X 50cm 5 kom.
Sterilna gaza 1m pojedinačno pakovanje 80cm X 100cm 5 kom.
Kaliko zavoj 10cm X 5m 5 kom.
Kaliko zavoj 8cm X 5m 5 kom.
Lepljivi flaster na koturu 2.5cm X 5m 2 kom.
Lepljivi flaster sa jastučićem 1 kut.
Trougla marama dimenzija 1m X 1m X 1.4m 5 kom.
Igle sigurnice 5 kom.
Makaze sa zaobljenim vrhom 1 kom.
Rukavice za jednokratnu upotrebu 5 pari
Pamučna vata 100g 2 kom.
Nejodno antiseptičko sredstvo za kožu 1 kom.
Uputsvo za pružanje prve pomoći 1 kom.
Specifikacija sadržaja 1 kom.

Sadržaj rezervnog punjenja

Sterilna kompresa od gaze 10cm X 10cm 5 kom.
Sterilna gaza 1/4m pojedinačno pakovanje 80cm X 25cm 5 kom.
Sterilna gaza 1/2m pojedinačno pakovanje 80cm X 50cm 5 kom.
Sterilna gaza 1m pojedinačno pakovanje 80cm X 100cm 5 kom.
Kaliko zavoj 10cm X 5m 5 kom.
Kaliko zavoj 8cm X 5m 5 kom.
Lepljivi flaster na koturu 2.5cm X 5m 2 kom.
Lepljivi flaster sa jastučićem 1 kut.
Trougla marama dimenzija 1m X 1m X 1.4m 5 kom.
Igle sigurnice 5 kom.
Makaze sa zaobljenim vrhom 1 kom.
Rukavice za jednokratnu upotrebu 5 pari
Pamučna vata 100g 2 kom.
Nejodno antiseptičko sredstvo za kožu 1 kom.
Uputsvo za pružanje prve pomoći 1 kom.
Specifikacija sadržaja 1 kom.

Na osnovu Zakona o vandrednim situacijama, Uredbi o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektvinu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća (Sl. Gl. RS, br. 3/2011 i 37/2015), neophodno je posedovanje kompleta za pružanje prve pomoći kod elementarnih nepogoda i vanrednih situacija. Postoje u formi ormarića kao i torbica.

Osnovni sadržaj kompleta za prvu pomoć po članu 2, tačka 1, predviđen za do 20 zaposlenih sadrži:
Individualni prvi zavoj 10cm x 5m, jastuče 10cm x 12cm TIP 2 1 kom.
Kaliko zavoj utkan rub 8cm x 5m 2 kom.
Kaliko zavoj utkan rub 2.5cm x 5m 1 kom.
Sterilna gaza 1m 1 kom.
Sterilna gaza 1/2m 2 kom.
Sterilna gaza 1/4m 4 kom.
Vezelinska gaza 10cm x 10cm 2 kom.
Flaster, lepljivi 2 kom.
Adhezivni zavojni materijal 10cm x 8cm 2 kom.
Trougla marama 100cm x 100cm x 140cm 5 kom.
Vata sanitetska 100g 1 kom.
Rukavice za jednokratnu upotrebu 5 pari
Makaze sa zakrivljenim vrhom 1 kom.
Sigurnosna igla, ziherica 5 kom.
Maska za davanje veštačkog disanja, jednokratna upotreba 2 kom.
Termoizolaciona alufolija 1 kom.
Spisak materijala 1 kom.
Uputstvo za korišćenje 1 kom.
Osnovni sadržaj kompleta za prvu pomoć po članu 4, tačka 1, predviđen za od 20 do 100 zaposlenih sadrži:
Kaliko zavoj utkani rub 10cm x 5m 5 kom.
Kaliko zavoj utkani rub 6cm x 5m 5 kom.
Kaliko zavoj utkani rub 5cm x 5m 5 kom.
Kaliko zavoj utkani rub 2.5cm x 5m 5 kom.
Individualni prvi zavoj TIP 2 2 kom.
Sterilna gaza 1m 2 kom.
Sterilna gaza 1/2m 2 kom.
Sterilna gaza 1/4m 3 kom.
Vazelinska gaza 10cm x 10cm 2 kom.
Trougla marama 100cm x 100cm x 140cm 5 kom.
Vata sanitetska 100g 1 kom.
Flaster, lepljivi 2.5cm x 5m 3 kom.
Adhezivni zavojni materijal 10cm x 4cm 5 kom.
Rukavice za jednokratnu upotrebu 10 pari
Sigurnosna igla, ziherica 10 kom.
Makaze sa zakrivljenim vrhom 1 kom.
Termoizolaciona alufolija 3 kom.
Maska za davanje veštačkog disanja 5 kom.
Spisak materijala 1 kom.
Uputsvto za korišćenje 1 kom.
 

Kako organizovati obuku za zaposlene iz oblasti pružanja prve pomoći?

Obuka se može održati interno, ako deo zaposlenih već poseduje dovoljnu stručnost. Dodatno, Crveni krst Srbije vrši obuku za pružanje prve pomoći. Obuka traje 6 sati (1 do 2 dana). Časovi su praktični, uz obezbeđen sanitetski materijal, pomoćna sredstva i DVD za svakog polaznika. Po završenoj obuci svi polaznici dobijaju sertifikate Crvenog krsta. Broj telefona Crvenog krsta Srbije za pitanja o obuci je 011/30-45-225, a kontakt osoba je gospodin Dragan Bilalević. Lokacija je na Konjarniku, Ljermontova 24, Beograd. Detaljnije o postupku

Kako obezbediti komplete PRVE POMOĆI usklađene sa zakonom?

Jugolek - FM je jedna od retkih kompanija koja danas nudi komplete PRVE POMOĆI u potpunosti usklađene sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu. Svaki komplet dolazi u limenom ormariću, sa bravom i ključem. Uz ormarić dolazi i nalepnica sa praznim poljima na kojoj se ispisuju obavezne informacije o odgovornom licu i najbližoj zdravstvenoj ustanovi.

Sadržaji ormarića su u celosti usklađeni sa spiskom na prethodnoj strani, definisanim po zakonu.

Naši partneri

Kontaktirajte nas

U slučaju da ste zainteresovani za neke naše proizvode ili usluge, slobodno nas možete kontaktirati. Odgovorićemo vam u što kraćem roku.